Pravila sodelovanja v nagradnih igrah na FB

PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA

 

Člen 1

 

ORGANIZATOR

 

Nagradni natečaj prireja in organizira: LOVE BEAUTY d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje, D.št.:SI21279942, v nadaljnem tekstu: Organizator.

 

Člen 2

 

TRAJANJE, NAMEN IN MESTA PREDVAJANJA NAGRADNEGA NATEČAJA

 

Nagradni natečaj se izvaja z namenom promocije Organizatorja. Nagradni natječaj se zašne  01.03.2020 in traja do 20.03.2020., na celem področje Republike Slovenije. Sponzor nagrade je Organizator.

 

Člen 3

 

PODROČJE PROMOCIJE

 

Promotivni materijali bodo dostopni na Facebook strani organizatorja in Instagram profilu.

 

Člen 4

 

NAGRADA ORGANIZATORJA

 

Nagradni natječaj ima 1 nagrado, in podeljuje se po koncu trajanja nagradnega natečaja.

 

Nagrada so 3 vstopnice za SEJEM KOZMETIKE IN LEPOTE V LJUBLJANI. Nagrada se ne more zamenjati za denar ali drugo storitev.

 

Člen 5

 

PRAVILA SODELOVANJA

 

Pravico sodelovanja v nagradnem natečaju imajo vse fizične osobe z naslovom  prebivališča v Republiki Sloveniji, in so registrirane na socialni mreži Facebook www.facebook.com, razen članov Organizatorja kot članov njegove ožje družine (starši, partner, otroci, sestre in bratje).

 

 

 

Člen 6

 

KAKO SODELOVATI V NAGRADNEM NATEČAJU

 

Za pravico sodelovanja v natečaju je potrebno obiskati Facebook stran Organizatorja in napraviti sledeče:

 

– všečkati strani SEJEM KOZMETIKE IN LEPOTE

– javno podeliti post in všečkati post o nagradni igri

– označiti v komentarju 2 prijateljice in podijeliti post u storiju

– prijateljica također mora podijeliti objavu u na profilu.

 

Vključeni bodo vsi sodelujoči do 20.03.2020 do 13:00h

 

Član 6

 

ŽREBANJE DOBITNIKOV

 

Zmagovalca izžrebamo tako, da naključno izberemo številko preko drugega naključnega sistema oštevilčenja, na primer random.org.

 

Ta vrsta sistema sama navrže naključno število, na katerega uporabnik ne vpliva.

 

Člen 8

 

KAKO PREVZETI NAGRADO

 

Zmagovalec bo obveščen na uradni Facebook strani, nadaljnja komunikacija pa se bo nadaljevala po elektronski pošti. Potrdilo o nagradi mu bo poslano najkasneje en teden po koncu natečaja. Zmagovalec je dolžan potrditi identiteto Organizatorju z osebno izkaznico. Ob prejemu potrditve o nagradi mora nagrajenec podpisati zapisnik o predaji. S podpisom Evidence predaje in prevzemom nagrade prenehajo vse nadaljnje obveznosti Organizatorja do zmagovalca.

 

Člen 9

 

UDELEŽENCI V NAGRADNEM NATEČAJU

 

Udeleženci nagradne igre ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali drugačnih nagradah od tistih, ki jih v teh pravilih določa Organizator. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrdijo in priznavajo, da poznajo pravice in obveznosti iz teh pravil.

 

 

 

Člen 10

 

PUBLIKACIJA

 

Udeleženci v tem nagradnem natečaju se strinjajo, da lahko organizator, če postanejo nagrajenci, svoje ime in sliko objavi in uporabi v tisku brezplačno.

 

Člen 11

 

OBJAVA DOBITNIKA

 

Ime dobitnika nagrade objavljeno 20.03.2020 na uradni Facebook strani Organizatorja.

 

Člen 12

 

MLADI UDELEŽENI V NAGRADNI IGRI

 

Mladoletniki imajo pravico do udeležbe v nagradni igri v skladu z zakonom. Če je zmagovalec mladoletnik, bo Organizator nagrado izročil osebi, ki je zakonsko določena za srbništvo in po pregledu dokumentov, ki dokazujejo starševsko ali skrbniško razmerje.

 

Člen 13

 

DAVKI

 

Zmagovalec ne nosi nobenih davkov, obveznosti ali pristojbin, ki so neposredno povezane z nagrado.

 

Člen 14

 

NAPAKE IN NEPOPOLNE PRIJAVE

 

Neveljavne ali nepopolne prijave za udeležbo na natečaju so neveljavne in ne upravičujejo do nobene nagrade, velja, da udeleženec ni spoštoval Pravila natečaja, Organizator pa ima pravico kadar koli prepovedati udeležbo na tekmovanju za tega udeleženca.

 

Člen 15

 

V PRIMERU SPORA

 

V primeru spora med Organizatorjem in udeleženci natečaja je pristojno celjsko občinsko sodišče.

 

Člen 16

 

MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNEGA NATEČAJA

 

Nagradni natečaj se lahko prekine le v primeru okoliščin, za katere Organizator ni odgovoren, to je, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o odpovedi tekmovanja obveščeni preko uradne Facebook strani Organizatorja.

 

Člen 17

 

SPREMEMBE PRAVIL NATEČAJA

 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil natečaja in vsi udeleženci bodo pravočasno obveščeni.

 

Člen 18

 

OPOMBA

 

Nagradni natečaj nikakor ni povezan s Facebookom, Facebook ga ne promovira ali sponzorira. Vaše podatke, ki jih navedete izključno za popolno funkcionalnost tega tekmovanja, dajete izključno organizatorju LOVE BEAUTY d.o.o. in ne Facebooku. Prosimo, upoštevajte, da je Facebook javni prostor in objava katere koli vsebine (vključno s fotografijami) lahko predstavlja poseg v zasebnost tako samih tekmovalcev kot tretjih oseb.

 

Če tekmovalci objavijo kakršno koli vsebino / fotografije na naši spletni strani in Facebook strani, bomo upoštevali, da so jo objavili prostovoljno, in LOVE BEAUTYd.o.o. ne odgovarja za njihovo vsebino ali za zlorabo takšne vsebine s strani katere koli tretje osebe. Upoštevali bomo tudi, če so udeleženci objavili kakršno koli vsebino na naših spletnih in Facebook straneh (vključno s fotografijami, sporočili, komentarji, kakršnimi koli osebnimi podatki itd.), Da imajo vsa potrebna pooblastila za objavo takšne vsebine. S takšno objavo tekmovalci dajejo organizatorju dovoljenje, da uporablja vse objavljene vsebine za trženje in kakršne koli druge komercialne namene, hkrati pa se odpoveduje vsem gradivom in vsem drugim pravicam, ki jim pripadajo na tej podlagi.

 

 

 

Organizator: LOVE BEAUTY d.o.o.