Splošna pravila tekmovanja NAIL CUP

Tekmovanje bo v sklopu International NAIL CUP tekmovanj. 

Nail Cup Slovenija

Splošna pravila in informacije nohtnega tekmovanja »NAIL CUP« , Ljubljana 2024

Kvalifikacije in prijava:

»NAIL CUP« nohtno tekmovanja je odprto za vse nohtne stiliste in stilistke z licenco oziroma so usposobljene -(i) za opravljanje nohtnih storitev.

Pravila

1. Vsa dela za vsako kategorijo morajo biti končana od tekmovalca/tekmovalke, registriranega za tekmovanje.

Če organizator tekmovanja »NAIL CUP« ugotovi kršitev tega pravila, se bo tekmovalcu/tekmovalki prepovedalo tekmovanje na vseh tekmovanjih »NAIL CUP«  za obdobje enega leta.

2. Vsa dela morajo biti narejena na kraju samem, razen če ni drugače navedeno. Nobena predpriprava ni dovoljena, razen če ni drugače navedeno. Če organizator tekmovanja »NAIL CUP« ugotovi kršitev tega pravila, se bo tekmovalcu/tekmovalki prepovedalo tekmovanje na vseh tekmovanjih »NAIL CUP« za obdobje enega leta.

3. V kolikor se pred, med ali po tekmovanju ugotovi, da tekmovalec/tekmovalka ali model ni v skladu s pravili »NAIL CUP« tekmovanja, se ob morebitni diskvalifikaciji točke odbijejo. V primeru diskvalifikacije mora diskvalificirani tekmovalec/tekmovalka vse prejete nagrade ( pokal, priznanje, materialne nagrade, denar ali kako drugače so bile porazdeljene) vrniti organizatorju »NAIL CUP«. Tekmovalcu/tekmovalki se bo tudi prepovedalo tekmovanje na vseh tekmovanjih »NAIL CUP« za obdobje enega leta.

4. Tekmovalci/tekmovalke so odgovorni za to, da so njihovi modeli razumejo pravila tekmovanja »NAIL CUP« in se jih držijo. Neupoštevanje pravil lahko privede do odbitka točk ali diskvalifikacije (po presoji organizatorja »NAIL CUP«).

5. Tekmovalci/tekmovalke se morajo na dan tekmovanja pravočasno prijaviti za sprejem in pridobitev potrebnih podatkov za vstop na tekmovanje. Po preteku časa določenega za vstop na tekmovanje, tekmovalcu/tekmovalki vstop ne bo več omogočen.

Za tekmovanja Nail art ( Box, plakat,…) lahko naredi prijavo tudi pooblaščena oseba od tekmovalca/tekmovalke.

Organizator »NAIL CUP« ne odgovarja za pravilnost in resničnost podatkov, ki jih ob prijavi poda tekmovalec/tekmovalka sam-a.

6. Tekmovalci/tekmovalke si morajo sami priskrbeti modele, kadar so modeli potrebni. Modeli morajo biti stari vsaj 18 let, razen če ima overjeno pisno dovoljenje s strani staršev ali skrbnikov. Eden ali oba od staršev morajo biti prisotni, medtem ko mladoletna oseba sodeluje kot model. Modeli bodo morali na zahtevo organizatorja »NAIL CUP« pokazati osebni dokument.

7. Tekmovalci/tekmovalke morajo imeti vse svoje potrebne izdelke in opremo, vključno s svetilkami in podaljški za vsako tekmovanje (razen če je navedeno drugače). Izdelki ne smejo biti v neoznačeni embalaži.

8. Pravila bodo obrazložena in odgovori na vprašanja 15 minut pred začetkom vsakega tekmovanja, razen če ni navedeno drugače.

9. Ko se začnejo vprašanja, se tekmovalci/tekmovalke ne bodo smeli dotikati svojih modelov do začetka tekmovanja. Neupoštevanje pomeni diskvalifikacijo.

10. V času tekmovanja v nobenem trenutku ne sme model pomagati tekmovalcu/tekmovalki v kakršni koli vlogi. Model ne sme pihati prahu, lizati svojih nohtov pred ocenjevanjem. Osebje tekmovanja lahko opozori model naj preneha z omenjenim, lahko pa po svoji presoji sodnik diskvalificira tekmovalca/tekmovalko zaradi neprimernega obnašanja modela.

11. Tekmovalci/tekmovalke morajo imeti vse izdelke, ki jih bodo uporabljali na njihovi delovni površini. Vsi izdelki morajo biti zaprti. Po pričetku tekmovanja tekmovalci ne smejo segati v torbico brez prisotnosti osebja tekmovanja.

11a. Šablone se ne sme uporabljati kot kalup za večkratno uporabo katere koli vrste. Vsaka uporaba šablon na tak način bo razlog za izločitev iz tekmovanja na kraju samem.

12. Škatlice s kroglicami, kamni ali kakršni koli predmeti, niso dovoljeni v ali na delovni površini v času tekmovanja.

13. Kakršnekoli nedovoljene izdelke ali material na delovnem prostoru tekmovalca/tekmovalke bo osebje tekmovanja zaplenilo. Tekmovalca/tekmovalko lahko diskvalificira po presoji sodniškega osebja »NAIL CUP«. Zaplenjene stvari se bodo vrnile po razglasitvi in podelitvi nagrad, vendar le na zahtevo tekmovalca/tekmovalke.

14. Po pričetku tekmovanja , niti tekmovalec/tekmovalka niti model, ne smeta zapustiti območja tekmovanja brez dovoljenja osebja tekmovanja. Neupoštevanje pravila pomeni takojšnjo diskvalifikacijo.

15. Po preteku tekmovalnega časa, morajo tekmovalci/tekmovalke takoj prenehati z delom, in se oddaljiti od svojih delovnih mestih, kot je predpisano. Tekmovalci/tekmovalke se ne smejo ponovno dotakniti svojih modelov, dokler ne bodo ocenjeni. Neupoštevanje pomeni takojšnjo diskvalifikacijo.

16. Ko se tekmovanje konča, morajo modeli vstati in sledite navodilom osebja tekmovanja. Modeli ne smejo zapustiti območje tekmovanja, dokler tega ne dovoli osebje tekmovanja.

17. Med ocenjevanjem modeli ne smejo govori z drugimi modeli ali s sodnikom.

18. Modeli ne smejo nositi nobenega nakita na svojih prstih, rokah ali zapestju, vključno z uro. Neupoštevanje se bo odražalo v odbitku 5 točk v kategoriji splošno.

19. Modelom ni dovoljeno, da premika sodnikovo zaveso med ocenjevanjem.

20. Tekmovalcem/tekmovalkam ni dovoljeno prihajati v območje ali v bližino prostora ocenjevanja. Neupoštevanje pomeni takojšnjo diskvalifikacijo.

20. Ko je omenjeno in dovoljeno, morajo tekmovalci/tekmovalke takoj očistiti svoj delovni prostor in zapustiti območje tekmovanje.

21. Če ima tekmovalec/tekmovalka kadarkoli nestrinjanje z rezultati ali odločitvijo sodnikov, je obvezno da nestrinjanje izrazi na spoštljiv način. Če tekmovalec/tekmovalka vztraja in deluje nespoštljivo, bo po presoji sodnika trajno suspendiran za vsa prihajajoča »NAIL CUP« tekmovanja.

22. Organizator tekmovanja »NAIL CUP« si pridržuje pravico do končne razlage vseh pravil.

INFORMACIJE

Ta pravila tekmovanja so v veljavi za »NAIL CUP« pokala. Za pojasnitev pravil se obrnite na organizatorja tekmovanja »NAIL CUP«:

LOVE BEAUTY d.o.o. : +386 (0)597 67 580, 041 422 242 ali e-mail: info@sejemkozmetike.si

1. Ob registraciji tekmovalci/tekmovalke in njihovi modeli dajejo soglasje organizatorju tekmovanja »NAIL CUP«, da lahko uporabljajo podatke in fotografije posnete na tekmovanju v kateri koli obliki in na način, ki se zdi primerna za kreativne objave v revijah, spletnih straneh in projektih. Poleg tega, da lahko reproducira vse fotografije, video posnetke ali kot izdelke iz razstave oz. tekmovanja. Vse fotografije, slike in video posnetke so last organizatorja »NAIL CUP« in jih ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Podpisana registracija se šteje kot soglasje.

1. Ob prihodu bo tekmovalec/tekmovalka dobil potrdilo o sodelovanju ter nalepko s svojo številko.

2. Teme: So smernice pravil tekmovanja. Če se temi ne sledi, se lahko diskvalificira tekmovalca/tekmovalko ali se odbijejo točke.

3. Tekmovalci/tekmovalke morajo imenovati svojo stopnjo izkušenj (JUNIOR ali MASTER), ko se registrirajo.

PERMANENTNO LAKIRANJE:

 • MASTER: nohtna stilistka, ki ima več kot 5 leta izkušenj.
 • JUNIOR: nohtna stilistka, ki ima manj kot 4 leta izkušenj.

PODALJŠEVANJE: RISANA IN GRAJENA FRANCOSKA MANIKIRA

 • V tej kategoriji RISANA FRANCOSKA MANIKIRA *JUNIOR lahko sodelujejo le nohtne
  stilistke, ki imajo do 4 leta izkušenj. V kolikor bo zaznano, da tekmovalka tekmuje v
  napačni kategoriji bo diskvalificirana.
 • V tej kategoriji GRAJENA FRANCOSKA MANIKIRA *MASTER lahko sodelujejo le nohtne
  stilistke, ki imajo več kot 4 leta izkušenj. V kolikor bo zaznano, da tekmovalka tekmuje v
  napačni kategoriji bo diskvalificirana.

Pogoji sodelovanja na tekmovanju NAIL CUP:

Na  NAIL CUP nail tekmovanje se lahko prijavijo vsi usposobljeni nohtni stilisti.

Vsi tekmovalci se morajo predhodno prijaviti. Prijavnina  znaša 70€ za kategorijo (do 29.3.2024). Prijavnina po 1.3.2024 znaša 80€ .

No-show

NAILCUP Nail pristojbine so nepovratne in niso prenosljive na druge osebe. Prijavljeni tekmovalci, ki se tekmovanja ne morejo udeležiti zaradi kakršnih koli nepredvidenih okoliščin, lahko zahtevajo povračilo v obliki kredita  50% prijavnine.  Primer, če predhodno plačate prijavnino v vrednosti 100 evrov, lahko zahtevate kredit v vrednosti 50 evrov v drugi kategoriji tekmovanja.

V primeru, da se krediti ne porabijo v istem letu oziroma sezoni, pristojbina propade.

Prijava na tekmovanje NAIL CUP (tukaj).