Splošna pravila tekmovanja LASH&BROW LIFT

Lash & Brow Lift Cup Slovenija

Splošna pravila informativnega tekmovanja “LASH & BROW LIFT CUP,” Ljubljana 2024, 14.4.2024

Kvalifikacije in prijava: tekmovanje “LASH & BROW LIFT CUP” je odprto za vse stiliste trepalnic in obrvi z ustreznim dovoljenjem ali usposobljenostjo za izvajanje storitve.

Pravila:

 1. Vsa dela v vsaki kategoriji morajo biti izvedena s strani tekmovalca, ki je registriran za tekmovanje.
 2. Vsa dela morajo biti opravljena na kraju samem, razen če ni drugače navedeno. Nobena predpriprava ni dovoljena, razen če ni drugače navedeno.
 3. V primeru ugotovitve, da tekmovalec ali model ni v skladu s pravili tekmovanja “LASH & BROW LIFT CUP”, se točke odbijejo ob morebitni diskvalifikaciji.
 4. Tekmovalci so odgovorni za zagotovitev, da se njihovi modeli držijo navodil, v skladu s pravili tekmovanja “LASH & BROW LIFT CUP.” Neupoštevanje pravil lahko privede do odbitka točk ali diskvalifikacije (po presoji organizatorja).
 5. Tekmovalci se morajo pravočasno prijaviti na dan tekmovanja za sprejem in pridobitev potrebnih podatkov za vstop.
 6. Organizator “LASH & BROW LIFT CUP” ne odgovarja za pravilnost in resničnost podatkov, ki jih ob prijavi poda tekmovalec.
 7. Tekmovalci morajo zagotoviti modele, kadar so potrebni. Modeli morajo biti stari najmanj 18 let, razen če imajo overjeno pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov. (Modeli morajo na zahtevo organizatorja “LASH & BROW LIFT CUP” pokazati osebni dokument.)
 8. Tekmovalci morajo imeti vse potrebne izdelke in opremo na svojem delovnem mestu, vključno s svetilkami in drugo opremo.
 9. Pravila bodo pojasnjena 15 minut pred začetkom vsakega tekmovanja, razen če ni navedeno drugače.
 10. Med vprašanji pred tekmovanjem se tekmovalci ne smejo dotikati svojih modelov.
 11. Med tekmovanjem modeli ne smejo pomagati tekmovalcem v nobeni vlogi. Modeli ne smejo ovirati procesa ocenjevanja.
 12. Tekmovalci morajo imeti vse izdelke na delovni površini, ki ne smejo biti v neoznačeni embalaži.
 13. Šablon se ne sme uporabljati kot kalup za večkratno uporabo. Vsaka uporaba šablona na tak način bo razlog za izločitev iz tekmovanja.
 14. Kakršenkoli nakit na prstih, rokah ali zapestju modelov ni dovoljen.
 15. Modelom ni dovoljeno premikati sodnikove zavese med ocenjevanjem.
 16. Tekmovalci ne smejo zapustiti območja tekmovanja brez dovoljenja osebja tekmovanja.
 17. Po končanem času tekmovanja morajo tekmovalci takoj prenehati z delom in se oddaljiti od delovnih mest.
 18. Modeli morajo slediti navodilom osebja tekmovanja po koncu tekmovanja.
 19. Med ocenjevanjem modeli ne smejo komunicirati z drugimi modeli ali sodniki.
 20. Tekmovalcem ni dovoljeno vstopati v območje ocenjevanja. Neupoštevanje pomeni takojšnjo diskvalifikacijo.
 21. Tekmovalci morajo svoj delovni prostor očistiti in zapustiti območje tekmovanja po končanem tekmovanju.
 22. V primeru nestrinjanja z rezultati ali odločitvijo sodnikov mora tekmovalec nestrinjanje izraziti na spoštljiv način. Nespoštljivo vedenje bo trajno suspendirano za vsa prihodnja tekmovanja “LASH & BROW LIFT CUP”.
 23. Organizator si pridržuje pravico do končne razlage vseh pravil.
 24. Če organizator tekmovanja ugotovi kršitev pravil, se bo tekmovalcu/tekmovalki prepovedalo tekmovanje na vseh tekmovanjih “LASH & BROW LIFT CUP” za obdobje enega leta.
 1. Za prijavljene tekmovalce/-ke bo poseben webinar z razlago pravil in postavljanje vprašanj.

INFORMACIJE: Ta pravila so veljavna za tekmovanje “LASH & BROW LIFT CUP”. Za pojasnitve se obrnite na organizatorja tekmovanja “LASH & BROW LIFT CUP”: LOVE BEAUTY d.o.o. na mail info@sejemkozmetike.si.

INFORMACIJE

1. Ob registraciji tekmovalci/tekmovalke in njihovi modeli dajejo soglasje organizatorju tekmovanja “LASH & BROW LIFT CUP”, da lahko uporabljajo podatke in fotografije posnete na tekmovanju v kateri koli obliki in na način, ki se zdi primerna za kreativne objave v revijah, spletnih straneh in projektih. Poleg tega, da lahko reproducira vse fotografije, video posnetke ali kot izdelke iz razstave oz. tekmovanja. Vse fotografije, slike in video posnetke so last organizatorja “LASH & BROW LIFT CUP” in jih ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Podpisana registracija se šteje kot soglasje.

Vsi tekmovalci se morajo predhodno prijaviti.

Prijavnina Lash&Brow lift Cup znaša 70€ za kategorijo (do 29.2.2024). Prijavnina po 1.3.2024 znaša 80€.

No-show

“LASH & BROW LIFT CUP” pristojbine so nepovratne in niso prenosljive na druge osebe. Prijavljeni tekmovalci, ki se tekmovanja ne morejo udeležiti zaradi kakršnih koli nepredvidenih okoliščin, lahko zahtevajo povračilo v obliki kredita  50% prijavnine.  Primer, če predhodno plačate prijavnino v vrednosti 100 evrov, lahko zahtevate kredit v vrednosti 50 evrov v drugi kategoriji tekmovanja.

V primeru, da se krediti ne porabijo v istem letu oziroma sezoni, pristojbina propade.