Pravila NAIL ART BOX

Nail Cup Slovenija

Pravila NAIL ART BOX tema HARRY POTTER

 1. Media Box mora biti pripravljen pred tekmovanjem in biti dostavljen po programu samega dogodka.
 2. Posamezni udeleženec lahko odda največ 2 boxa na temo. Prav tako ju mora predložiti osebno na uro po programu.
 3. Media Box mora biti ustvarjen eksplicitno s strani udeleženca, sicer bo izključen iz tekmovanja
 4. Box bo izpostavljen skozi celotno obdobje trajanja tekmovanja. Dolžnost udeleženca je poskrbeti za odstranitev boxa po tekmovanju in pred podelitvijo nagrade.
 5. Media Box s katerim sodelujete ne sme biti nagrajen  na kateremkoli od prejšnjih tekmovanj. V primeru prijave že nagrajenega boxa , bo le-ta neocenjen in izključen iz tekmovanja.
 6. Box s katerim sodelujete mora imeti pregleden transparentni pokrov, skozi katerega je pregledno in vidno vse.  Prav tako mora biti čistega videza, brez dodatkov, z možnostjo, da se lahko sodniki dotaknejo vaših konic. Velikosti boksa so 30×30 in višine največ 10 cm.
 7. Boxi, katerih dimenzije ne bodo ustrezale predpisom, ne bodo ocenjeni in bodo izključeni iz tekmovanja.
 8. Box mora vsebovati 10 različnih konic. Boxi, ki imajo konice iste velikosti se ne bo ocenjevali.
 9. Konice so lahko predstavljene posamično v enem boxu, vendar se morajo držati koncepta celotnega boxa.
 10. Udeleženci tekmovanja morajo uporabiti sledečo tehniko na temo:
  • ART BOX 2019 mix tehnika, tema “HARRY POTTER”
 11.  Delo je lahko obogateno z biseri, okrasnimi kamenčki, čipkami, kovinskimi dodatki in bleščicami vseh oblikah. Vse, kar ne spada med omenjene materiale ni dovoljeno. V primeru uporabe nedovoljenega materiala box ne bo ocenjen in bo izključen iz tekmovanja.
 12. Uporaba airbrusha ni dovoljena.
 13. Po prijavi Media Boxa so dovoljene spremembe in dodatki.