Splošna pravila tekmovanja

SPLOŠNA PRAVILA TEKMOVANJA:

 • Ob prihodu tekmovalec/tekmovalka dobi potrdilo o sodelovanju ter nalepko s svojo številko;
 • Vsi tekmovalci izpolnejo ter lastnoročno podpišejo obrazec, s katerim soglašajo, da se dovoljuje objava podatkov, fotografij ter video vsebin, katere si lasti organizator tekmovanja;
 • Vsak tekmovalec ima na razpolago samo en model;
 • Asistentom prisotnost ni dovoljena. Makeup izdeluje izključno tekmovalec sam;
 • Modeli morajo biti starejši od 16 let;
 • Vsi tekmovalci izpolnejo ter lastnoročno podpišejo obrazec, s katerim se dovoljuje objava fotografij ter video vsebin, katere si lasti organizator tekmovanja;
 • Teme: So smernice pravil tekmovanja. Če se temi ne sledi, se lahko diskvalificira tekmovalca/tekmovalko ali se odbijejo točke;
 • Modeli na tekmovanje pridejo nenaličeni. V primeru, da bodo na modelih kakršnekoli sledi ličil, si bo le ta primoran, pred tekmovanjem odstaniti vsa ličila.
 • Vsi modeli morajo biti primerno oblečeni, brez neprimernega izpostavljanja delov telesa. Uporaba neprimernih oblačil/kostumov, tetoviranja, piercinga, ki je grafično sporna, ni dovoljena. Neupoštevanje bo privedlo do diskvalifikacije.
 • Med tekmovanjem ni dovoljena uporaba telefonov ter drugih elektronskih naprav. Prav tako ni dovoljeno snemanje ali fotografiranje.
 • Pred žirijo ter med samim ocenjevanjem, dotikanje ter popravljanje modelov, ni dovoljeno.
 • Tekmovalci in modeli ne smejo zapustiti območje tekmovanja, medtem ko se je tekmovanje že začelo. To lahko storijo izključno z dovoljenjem žiranta. V kolikor se tega ne bo upoštevalo, bo prišlo do diskvalifikacije.
 • Odgovornost vsakega tekmovalca je zagovoviti vsa potrebna ličila, pripomočke ter orodja, katere potrebuje zase ter za dobro počutje svojega modela.
 • Komunikacija med tekmovalcem in modelom je omejena. Edina dovoljena komunikacija je v primeru, da tekmovalec ,po navodilih žirije, prestavi ali obrne model.
 • Komunikacija z gledalci ni dovoljena.
 • V kolikor tekmovalec pride z zamudo, samo tekmovanje ne bo dovoljeno.
 • V kolikor tekmovalec dobi kazenske točke, se bodo le te upoštevale pri končnem rezultatu.
 • Tekmovalci delajo z svojim materialom.