Nagradna igra

SODELUJTE V FACEBOOK NAGRADNI IGRI ZA BREZPLAČNE VSTOPNICE. SLEDITE POVEZAVI.

POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI NA FACEBOOKU:

PODARIMO 2 (1+1) VSTOPNICI za dogodek Beauty dan za prijateljice (15.4.2023)

1. člen

(splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način sodelovanja v nagradni igri, ki poteka na facebook profilu Sejem kozmetike Beauty Forum by Cosmoprof Ljubljana oziroma njegovi časovnici.

(2) Organizator nagradne igre je podjetje Love Beauty d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).

(3) Pogoji in navodila so javno objavljeni na spletni strani www.sejemkozmetike.si

2. člen

(trajanje nagradne igre)

(2) Na facebook profilu Sejem kozmetike Beauty Forum by Cosmoprof Ljubljana (www.facebook.com/sejemkozmetike) nagradna igra poteka od 4. aprila 2023 do vključno 11. aprila 2023 do 24:00 ure.

3. člen

(pogoji sodelovanja)

(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let.

(2) Uslužbenci organizatorja in njihovi družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh z organizatorjem in pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanim z nagradno igro, ne morejo sodelovati. Vsaka takšna prijava se šteje za neveljavno.

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in navodila v zvezi z nagradno igro.

(4) Uporabnik bo za potek nagradne igre izvedel na Facebook profilu Sejem kozmetike Beauty Forum by Cosmoprof Ljubljana.

(5) Če se nagrajenec v roku 2 dni od objave nagrajencev na facebook strani Sejem kozmetike Beauty Forum by Cosmoprof Ljubljana ne oglasi prek sporočila na facebooku, se nagrada smatra kot nepodeljena. Enako velja, če ne pošlje vseh potrebnih podatkov v roku 2 dni od prvega stika z organizatorjem.

4. člen

(način sodelovanja v nagradni igri)

(1) Uporabnik se za sodelovanje lahko prijavi s komentarjem pod objavo na facebooku ali v komentarju označi osebo, s katerim bi se udeležil dogodka.

(2) Kot veljaven se šteje vsak komentar s podanim odgovorom.

(3) 12. aprila 2023 bo tričlanska komisija med vsemi prispelimi odgovori izžrebala enega nagrajenca/nagrajenko. Žrebanje ne bo javno. Njegovo ali njeno ime bodo še isti dan objavljeno na facebook profilu www.facebook.com/sejemkozmetike pod nagradno objavo.

(5) Za sodelovanje ni potreben nakup.

(6) Izžrebani nagrajenec mora na poziv organizatorja posredovati svoje resnične podatke, ki so potrebni za namen izvedbe nagrade (ime, priimek, naslov, e-mail, telefonska številka).

5. člen

(nagrade)

(1) Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in vključuje: dve vstopnici za obisk dogodka Beauty dan za prijateljice, ki bo potekal 15. aprila na Gospodarskem razstavišču. Vstopnica velja samo za en dan, prevzame jo na blagajni sejma na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Nagrajenec se s sodelovanjem strinja, da se njegovo ime objavi na družbenih omrežjih organizatorja.

(2) Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna organizator. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami.

6. člen

(izključitev odgovornosti organizatorja)

(1) Organizator ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.sejemkozmetike.si, družabnega omrežja Facebook, telefonskih linij ali drugih načinov komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.


7. člen

(varstvo osebnih podatkov)

(1) Vsi osebni podatki, ki bodo organizatorju poslani s sodelujočega, bodo namenjeni izključno za namen pošiljanja in izvajanje nagrade. Sodelujoči se strinja, da se njegovi podatki (ime, priimek in kraj) v primeru, da je sodelujoči nagrajenec, objavijo na facebook strani www.facebook.com/sejemkozmetike.

(2) Organizator se zavezuje, da bo poslane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika. V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte.


(3) Pri vseh aktualnih nagradnih igrah, ki se izvajajo, se davčna številka, kot zelo občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od dejanskih izžrebancev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja.

8. člen

(ostale določbe)

(1) Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave.

(2) Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav.

(3) Nagrajenec razen nagrade, določene v pravilih, ni upravičen do dodatnih plačil ali povračil stroškov.

(4) Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družabnega omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak podjetje Love Beauty d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje kot upravitelj Facebook strani Sejem kozmetike Beauty Forum Ljubljana 2023 by Cosmoprof. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro in služi le kot platforma za komuniciranje nagradne igre.
Ta pravila začnejo veljati 4. aprila 2023.

V Celju, 3. 3. 2023

Love Beauty d.o.o.

POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI NA FACEBOOKU:

PODARIMO 2 (1+1) VSTOPNICI za dogodek Hair Forum 2023 (16.4.2023)

1. člen

(splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način sodelovanja v nagradni igri, ki poteka na facebook profilu Sejem kozmetike Beauty Forum by Cosmoprof Ljubljana oziroma njegovi časovnici.

(2) Organizator nagradne igre je podjetje Love Beauty d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).

(3) Pogoji in navodila so javno objavljeni na spletni strani www.sejemkozmetike.si

2. člen

(trajanje nagradne igre)

(2) Na facebook profilu Sejem kozmetike Beauty Forum by Cosmoprof Ljubljana (www.facebook.com/sejemkozmetike) nagradna igra poteka od 5. aprila 2023 do vključno 11. aprila 2023 do 24:00 ure.

3. člen

(pogoji sodelovanja)

(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let.

(2) Uslužbenci organizatorja in njihovi družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh z organizatorjem in pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanim z nagradno igro, ne morejo sodelovati. Vsaka takšna prijava se šteje za neveljavno.

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in navodila v zvezi z nagradno igro.

(4) Uporabnik bo za potek nagradne igre izvedel na Facebook profilu Sejem kozmetike Beauty Forum by Cosmoprof Ljubljana.

(5) Če se nagrajenec v roku 2 dni od objave nagrajencev na facebook strani Sejem kozmetike Beauty Forum by Cosmoprof Ljubljana ne oglasi prek sporočila na facebooku, se nagrada smatra kot nepodeljena. Enako velja, če ne pošlje vseh potrebnih podatkov v roku 2 dni od prvega stika z organizatorjem.

4. člen

(način sodelovanja v nagradni igri)

(1) Uporabnik se za sodelovanje lahko prijavi s komentarjem pod objavo na facebooku ali v komentarju označi osebo, s katerim bi se udeležil dogodka.

(2) Kot veljaven se šteje vsak komentar s podanim odgovorom.

(3) 12. aprila 2023 bo tričlanska komisija med vsemi prispelimi odgovori izžrebala enega nagrajenca/nagrajenko. Žrebanje ne bo javno. Njegovo ali njeno ime bodo še isti dan objavljeno na facebook profilu www.facebook.com/sejemkozmetike pod nagradno objavo.

(5) Za sodelovanje ni potreben nakup.

(6) Izžrebani nagrajenec mora na poziv organizatorja posredovati svoje resnične podatke, ki so potrebni za namen izvedbe nagrade (ime, priimek, naslov, e-mail, telefonska številka).

5. člen

(nagrade)

(1) Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in vključuje: dve vstopnici za obisk dogodka Hair Forum 2023, ki bo potekal 16. aprila na Gospodarskem razstavišču. Vstopnica velja samo za en dan, prevzame jo na blagajni sejma na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Nagrajenec se s sodelovanjem strinja, da se njegovo ime objavi na družbenih omrežjih organizatorja.

(2) Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna organizator. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami.

6. člen

(izključitev odgovornosti organizatorja)

(1) Organizator ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.sejemkozmetike.si, družabnega omrežja Facebook, telefonskih linij ali drugih načinov komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.


7. člen

(varstvo osebnih podatkov)

(1) Vsi osebni podatki, ki bodo organizatorju poslani s sodelujočega, bodo namenjeni izključno za namen pošiljanja in izvajanje nagrade. Sodelujoči se strinja, da se njegovi podatki (ime, priimek in kraj) v primeru, da je sodelujoči nagrajenec, objavijo na facebook strani www.facebook.com/sejemkozmetike.

(2) Organizator se zavezuje, da bo poslane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika. V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte.


(3) Pri vseh aktualnih nagradnih igrah, ki se izvajajo, se davčna številka, kot zelo občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od dejanskih izžrebancev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja.

8. člen

(ostale določbe)

(1) Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave.

(2) Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav.

(3) Nagrajenec razen nagrade, določene v pravilih, ni upravičen do dodatnih plačil ali povračil stroškov.

(4) Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družabnega omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak podjetje Love Beauty d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje kot upravitelj Facebook strani Sejem kozmetike Beauty Forum Ljubljana 2023 by Cosmoprof. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro in služi le kot platforma za komuniciranje nagradne igre.
Ta pravila začnejo veljati 5. aprila 2023.

V Celju, 3. 4. 2023

Love Beauty d.o.o.