Fantasy

KATEGORIJA FANTASY – poljubna

 • Vsak tekmovalec dela sam;
 • Eno urni rok za izdelavo makeupa. Po preteku časa, se tekmovalci ne smejo dotikati modelov, dokler to od tekmovalca ne bo zahtevano z strani žirije (v kolikor po potrebno nastaviti rekvizite, bodo tekmovalci za to imeli 5 minut časa)  – ( Kazen 5 točk )
 • Model morajo prispeti NENALIČENI. –  ( Kazen 11 točk)
 • Ličenje morajo opraviti tekmovalci sami. – (Kazen 5 točk)
 • Vsak tekmovalec si mora sam zagotoviti ves potreben material in ličila za izdelavo končnega izdelka.
 • Dodatki, kot so nakit ali lasni dodatki, so dovoljeni.
 • Airbrush je dovoljen.
 • Umetne trepalnice so dovoljene
 • Upoštevana bo higiena in sanitacija delovne površine. (Kazen 5 točk)
 • Protetični kosi (dodatki) so dovoljeni. Do največ deset (10) dodatnih kreditnih točk lahko pridobite za uporabo in izvirnost protetičnega kosa.
 • Tekmovalci morajo napisati odstavek, ki opisuje njihove umetnine ter se glasi na temo tekmovanja. Ta odstavek se bo predstavil žiriji kot tudi občinstvu med predstavo.
 • Komuniciranje z gledalci ni dovoljeno (Kazen 2 točki)

POTEK OCENJEVANJA:

Žirija bo tekmovalce ocenjevala na podlagi naslednjih kriterijev: Oblikovanje, sestava,  povezanost končnega izdelka do teme, uporaba dodatkov,  barv ter celostna predstavitev.

Vsak kriterij se točkuje z 1 do 10. 10 je nejvečja, 1 najmanjša.

Kostumografija ne bo  predmet ocenjevanja.